Jak przebiega proces komunikacji w zespole?

Kategorie: Moda

Każda firma to ludzie. Raz jest ich więcej, raz mniej. Czasami znają się bardzo dobrze, a czasami więzy pomiędzy nimi są luźne, chociażby z uwagi na wysoką rotację bądź praktykowanie w danym przedsiębiorstwie pracy zdalnej na szerszą skalę. Generalnie jednak dla każdego menadżera powinno być w miarę jasne, że bez dobrej komunikacji pomiędzy członkami zespołu nie ma szansy na uzyskiwanie przez firmę najlepszych możliwych wyników.

Po prostu jest to jeden z koniecznych warunków, ponieważ sukces firmy praktycznie nigdy nie stanowi sukcesu jednego człowieka – nawet jeśli dla potrzeb wizerunkowych kreuje się taki obraz. Na dobre rezultaty zawsze pracuje wiele osób i często jedno słabsze ogniwo łańcucha może mieć negatywny wpływ na całość. Dlatego właśnie w każdym przedsiębiorstwie powinno się kłaść naprawdę silny nacisk na istotne kwestie związane z komunikacją i wzajemnym zrozumieniem. Można ten aspekt rozpatrywać na dwóch poziomach i w gruncie rzeczy oba z nich są jednakowo ważne.

Z jednej strony mamy typowo interpersonalne relacje pomiędzy ludźmi. Raz lepsze, raz gorsze, nierzadko uwarunkowane odmiennością charakterów i ścieraniem się osobowości. Dokładnie to, co znamy z innych obszarów życia aniżeli związanych z działaniami w sferze zawodowej. Drugi poziom to już komunikacja sprowadzana do typowo zawodowej wymiany informacji, gdzie także mamy całkiem szerokie pole do nadużyć, niezrozumienia, błędnych interpretacji i nieporozumień.

Efektywna komunikacja w zespole – jak ją wypracować?

Te dwa poziomy wzajemnego komunikowania się w praktyce całkiem często przenikają się ze sobą i łatwo zauważyć ich ścisły związek. Na czym on polega? To bardzo prosta zależność. Jeśli ludzie mają trudne kontakty, zwyczajnie się nie lubią lub nie są w stanie ze sobą rozmawiać, psychologiczne mechanizmy mogą im nie pozwolić w skutecznym rozdzieleniu sfery osobistej od profesjonalnej. Jest to powszechne i nie stanowi zaskoczenia ani dla psychologów, ani dla menadżerów z doświadczeniem.

Stąd pojawia się potrzeba integrowania zespołu. Spotkania poza godzinami pracy, wspólne imprezy i wyjazdy, a także wspólne warsztaty ukierunkowane na teambuilding. To relatywnie proste działania, które są w stanie przynieść naprawdę dobre efekty. Trzeba tylko wykonać jakieś kroki w tym kierunku i nie pozostawać biernym.

Często okazuje się, ze efektywna komunikacja w zespole zaistnieje, jeśli zostaną stworzone ku temu funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika ramy. Wewnętrzne komunikatory online, a czasami nawet bezpośrednia łączność radiowa ułatwiająca docieranie z komunikatem do konkretnych osób w danym momencie przynoszą dużą poprawę. Pracownicy mogą ze sobą rozmawiać głosowo lub czatować – często nie obniża to ich wydajności, a wręcz ją poprawia, a współpracownicy szybciej znajdują nić porozumienia, ponieważ mogą się w szybszym tempie poznawać. Bardzo szybko stanie się jasne, że tego rodzaju działania mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy i zespołu – warto wobec tego się na nie otworzyć bez względu na zakres działalności.